DJI_0782

MANUÁL APLIKACE PRO SPUŠTĚNÍ VIZUALIZACE aneb JAK NA TO?

 Pro spuštění vizualizace si musíte do svého mobilního telefonu nebo tabletu nainstalovat aplikaci pro rozšířenou realitu (AR) s názvem Živé hory/Lebendiges Erzgebirge a stáhnout data k jednotlivým vizualizacím. Data jsou objemově náročná, proto vše doporučujeme stahovat v předstihu přes Wi-Fi. 

Aplikace Živé hory funguje v systémech iOS i Android.

V případě iOS na iPhone od modelu 8 výše a na iPadech od roku 2017 a v modelech iPad Air. 

 Zařízení se systémem Android musí podporovat technologii AR CORE. Seznam kompatibilních zařízení najdete na odkazu: 

https://developers.google.com/ar/discover/supported-devices

Důležité pokyny k instalaci a použití aplikace

 Aplikaci si můžete stáhnout na App Store nebo Google Play, případně prostřednictvím QR kódu na webu Zivehory.cz/app.

V telefonu či tabletu musí být volná kapacita úložiště minimálně 1,5 GB pro všech 6 vizualizací. Při použití iOS nesmí dojít při stahování aplikace a dat k uzamčení obrazovky nebo k přepnutí do jiné aplikace. Pokud k tomu dojde, stahování bude přerušeno. Ve funkci Nastavení u Zobrazení a jas v Uzamčení nastavte Nikdy. 

Po příchodu k jednotlivým pointům spusťte aplikaci Živé hory, vyberte si Ostrov a příslušný point. Po té načtěte hlavní QR kód na pultovém panelu a můžete sledovat vizualizaci. 

Po spuštění vizualizace s rozšířenou realitou se musí nejdříve zaměřit telefon na zem a po zobrazení tečkované sítě přidat 3D model či hranou rozšířenou realitu. 

Někdy je nutné tlačítko + zmáčknout opakovaně. Zde se po načtení QR kódu zobrazí detailní video Návod k použití aplikace a jednotlivých vizualizací. Tablet s funkční aplikací si můžete zapůjčit v IC Ostrov na Zámku. 

ANLEITUNG IM DETAIL WIE BRINGE ICH DIE VISUALISIERUNG ZUM LAUFEN, WAS IST ZU TUN?

Um die Visualisierung zu starten, müssen Sie auf Ihrem Mobiltelefon oder Tablet die Anwendung
für erweitere Realität (AR) mit dem Namen Živé hory/Wiederbelebtes Erzgebirge installieren und die Daten für individuelle einzelne Visualisierungen herunterladen. Da es sich um eine große Datenmenge handelt, empfehlen wir, alles im Voraus über WLAN herunterzuladen. 

Die Anwendung Živé hory läuft sowohl auf iOS- als auch auf Android-Systemen. Mindestanforderungen iOS: iPhone 8 und iPad 2017. iPad Air wird nicht unterstützt. Android-Geräte müssen die AR CORE-Technologie unterstützen. Eine Liste kompatibler Geräte finden Sie unter: https://developers.google.com/ar/discover/supported-devices

Wichtige Anweisungen zur Installation und Verwendung der Anwendung

Sie können die Anwendung im App Store oder bei Google Play oder über einen QR-Code
auf der Website zivehory.cz/app herunterladen.

Ihr Telefon oder Tablet muss für alle 6 Visualisierungen über eine freie Speicherkapazität von mindestens 1,5 GB verfügen.

Wenn Sie iOS-Geräte verwenden, dann darf während des Herunterladens der Anwendung und der Daten der Bildschirm nicht gesperrt werden. Sie dürfen währenddessen auch nicht zu einer anderen Anwendung wechseln. Ansonsten wird der Download unterbrochen. Stellen Sie in der Funktion „Einstellungen für Anzeige und Helligkeit“ die Funktion Automatische Sperre auf Nie ein.

Nachdem Sie an einem Standort angekommen sind, starten Sie die App Živé hory und wählen dann Ostrov und den entsprechenden Standort aus.
Lesen Sie danach den QR-Code von dem Panel ein und Sie können sich die Visualisierung ansehen.

Nach dem Start der AR-Visualisierung sollten Sie das Telefon zunächst auf den Boden richten und nach der Anzeige des gepunkteten Netzes das 3D-Modell oder eine erweiterte Realität hinzufügen. Manchmal muss die Taste + wiederholt gedrückt werden.

Nach dem Laden des QR-Codes erscheint eine detaillierte Videoanleitung zur Nutzung der App und einzelner Visualisierungen.

Ein Tablet mit einer vorinstallierten und lauffähigen AR-Anwendung können Sie im Infocenter Ostrov im Schloss ausleihen.