reka

Vizualizace

Příběhy, které Vám přinášíme, nejsou pouze ve formě klasického videa, které můžete shlédnout na počítači nebo v televizi. Díky spojení mnoha moderních technologií (a magie při natáčení i v postprodukci) se nám podařilo vytvořit scény, které jsou všude kolem Vás, nebo které uvidíte vložené do míst, na kterých se skutečně staly. V rámci projektu Znovuoživené Krušnohoří se tak můžete setkat se třemi typy vizualizací:

360ti stupňová videosféra: Složitě vypadající název popisuje způsob zobrazení příběhů, které se dějí všude kolem Vás. Pomocí svého telefonu či tabletu se můžete rozhlížet kolem sebe a stát tak uprostřed dění. U tohoto typu není nutné se hýbat ničím jiným, než zařízením

AR, neboli rozšířená realita: Jde o označení používané pro reálný obraz světa doplněný počítačem vytvořenými objekty. V tomto případě to znamená, že se Vaše zařízení stává oknem, skrze které koukáte na situace a věci dávno minulé. Můžete se tak podívat třeba na již neexistující budovu, či být přítomni stovky let starému rozhovoru. K tomu je navíc možné se pohybovat v prostoru, takže si můžete zblízka prohlédnout všechny detaily. Je to jako kdyby mezi virtuálním a reálným světem nebyla žádná dělící čára.

Klasické video: Některé události a situace bylo nejvhodnější natáčet "postaru", takže v tomto případě stačí držet své zařízení stejně, jako jakékoliv jiné video.