DJI_0044

App

Znovuoživené Krušnohoří

Das Wiedererlebte Erzgebirge

Privacy policy:

CZ

-Na užívání fotoaparátu je založena velká část aplikace – skrze něj uživatel načítá QR kódy potřebné pro spuštění vizualizací a dívá se s ním do prostoru pro užití rozšířené reality. Aplikace skrze fotoaprát nehledá ani nezveřejňuje citlivé informace, slouží jen jako zprostředkovatel výše zmíněných služeb.

 
-Úložiště je potřebné pro ukládání vizualizací. Jelikož jsou součástí aplikace velké videosféry a videa, je potřeba je mít kam uložit. Aplikace užívá úložiště pouze k ukládání vizualizací a dat nezbytně potřebných pro bezproblémový chod.
 
DE
 
-Ein großer Teil der Anwendung basiert auf der Verwendung der Kamera – durch diese liest der Benutzer die QR-Codes, die zum Ausführen von Visualisierungen erforderlich sind, und schaut mit ihm in den Raum für die Verwendung von Augmented Reality. Die Anwendung sucht oder veröffentlicht keine vertraulichen Informationen über die Kamera, sondern dient nur als Vermittler für die oben genannten Dienste.
 
-Zum Speichern von Visualisierungen wird Speicher benötigt. Da es sich um große Videokugeln handelt, müssen sie einen Speicherplatz haben. Die Anwendung verwendet den Speicher lediglich zum Speichern der Visualisierungen und Daten, die für einen reibungslosen Betrieb erforderlich sind.
 
 

Privacy policy:

CZ

-Na užívání fotoaparátu je založena velká část aplikace – skrze něj uživatel načítá QR kódy potřebné pro spuštění vizualizací a dívá se s ním do prostoru pro užití rozšířené reality. Aplikace skrze fotoaprát nehledá ani nezveřejňuje citlivé informace, slouží jen jako zprostředkovatel výše zmíněných služeb.

 
-Úložiště je potřebné pro ukládání vizualizací. Jelikož jsou součástí aplikace velké videosféry a videa, je potřeba je mít kam uložit. Aplikace užívá úložiště pouze k ukládání vizualizací a dat nezbytně potřebných pro bezproblémový chod.
 
DE
 
-Ein großer Teil der Anwendung basiert auf der Verwendung der Kamera – durch diese liest der Benutzer die QR-Codes, die zum Ausführen von Visualisierungen erforderlich sind, und schaut mit ihm in den Raum für die Verwendung von Augmented Reality. Die Anwendung sucht oder veröffentlicht keine vertraulichen Informationen über die Kamera, sondern dient nur als Vermittler für die oben genannten Dienste.
 
-Zum Speichern von Visualisierungen wird Speicher benötigt. Da es sich um große Videokugeln handelt, müssen sie einen Speicherplatz haben. Die Anwendung verwendet den Speicher lediglich zum Speichern der Visualisierungen und Daten, die für einen reibungslosen Betrieb erforderlich sind.