Breitenbrunn ZEIT TAFEL

Breitenbrunn

Breitenbrunn se nachází v překrásné krajině divokých údolí a svahů západní Krušnohoří v Sasku. Obec je rozložena na západním svahu a je obklopena pastvinami, lesy a skalami. Součástí Breitenbrunnu je i údolní lánová obec Rittersgrün a Anthonsthal a navíc hřebenová osada Halbmeil. Je to tedy rozsáhlé a pestré území.

První zmínky o Breitenbrunnu pochází z roku 1380. Historie i této krušnohorské obce je spjata s těžbou a zpracováním železných rud. Po úpadku těžby se pomalu Breitenbrunn přeměnil v oblíbené sportovní a turistické středisko.

Uděláte-li si výlet do německé obce Breitenbrunn, určitě se dozvíte něco zajímavého z krušnohorské hornické historie. Okolí Breitenbrunnu je protkané sítí turistických stezek, které v zimě hojně využívají také běžkaři.

V Breitenbrunnu se nacházejí následující vizualizace:

Video

Životní příběh luteránského kněze Wolfganga Uhleho je plný zvratů a významně jej ovlivnila také morová rána, která udeřila ve zdejším okolí.

 

360

Život šlechtice s sebou nesl mnohé výhody. Například možnost lovu ve svých lesích. Když se ovšem v revíru objeví pytlák, je třeba být nekompromisní.Zvláště, když jste saský kurfiřt…

Video

Na krajině v okolí Breitenbrunnu je krásně vidět proměna životního prostředí po té, co přišli lidé do zdejších lesů. Život zemědělců v horách byl obzvláště náročný a touto vizualizací bychom jim chtěli vzdát hold. 

SASKÁ ÚZKOROZCHODNÁ DRÁHA V RITTERSGRÜNU - Video

V 60. letech 20. století se do centrálního Krušnohoří na saské straně začali vracet turisté a rekreanté. Pro místní lidi to bylo po temné době těžby uranu, příjemným odlehčením a rozptýlením. Zvláště, když k vám přijede zájezd mladých studentek pegagogiky…. Zdejší dobové nádraží bylo svědkem mnoha setkání.

Úpravna stříbrných rud Antonsthal - AR

V době rozkvětu hornictví v 16. století začal v Anthonsthalu fungovat provoz na drcení stříbrné rudy a jejího dalšího zpracování. Zdejší originální technologie je v Silberwäsche stále v provozu a vy díky naší vizualizaci si uděláte obrázek o práci ve stoupovně.