Místní mokřady na Ašsku umožňují ukládání organického materiálu, který představuje unikátní archiv pro čtení vývoje krajiny. Takový vývoj zachycuje pylový diagram, který nám ukazuje na svislé ose vývoj v čase od nejstarších dob na spodu až po dnešek nahoře. V jednotlivých vrstvičkách pak můžeme číst zastoupení jednotlivých druhů v místních lesích a také míru odlesnění krajiny. Nyní vám představíme důležité fáze vývoje krajiny Ašska, které jsou zásadní pro pochopení současného stavu krajiny

[visualizer id=“2918″ lazy=“no“ class=““]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Obsah accordion
Obsah accordion
Obsah accordion
Obsah accordion
Obsah accordion